آناتومي جمجه

جمجمه يك ساختار استخواني است كه در تمامي انسان ها و حيوانات وجود دارد كه به عنوان چهارچوب سر عمل مي‌كند.جمجمه ساختار صورت را حفظ مي‌كند و مغز را هم از صدمه ديدن حفظ مي‌كند.

جمجمه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرك فك تحتاني ، كرانيوم ناميده مي‌شود. كرانيوم از دو بخش تشكيل شده است. جمجمه مغزي كه بخشي از جمجمه است كه وظيفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد. و قسمت دوم استخوانهاي صورت ، در جلو و پايين جعبه مغزي قرار گرفته است و اسكلت صورت را مي‌سازد. استخوانهاي جعبه مغزي ۸ عدد هستند ۴ عدد فرد و مياني و ۲ عدد زوج و طرفي هستند. استخوانهاي صورت ۱۴ عدد هستند كه ۶ عدد زوج و ۲ عدد فرد هستند.

قاعده جمجمه در كجا قرار دارد؟

قاعده جمجمه در قسمت تحتاني جمجمه قرار دارد و بسياري از رگهاي خونرسان مغز بر روي آن قرار گرفته است به همين دليل بسيار مهم و حساس مي باشد و در صورت بروز تومور باعث فلج هميشگي و گاهي منجر به مرگ مي شود. محل قرار گيري اين قسمت بر روي سينوس ها ،بيني ، و گوش مياني مي باشد به همين دليل با ايجاد بيماري هاي بيني و سينوسي ،قاعده جمجمه هم درگير مي شود

جراحي قاعده جمجمه

جراحي در محل قاعده جمجمه يكي از انواع جراحي مغز و اعصاب است. جراحي قاعده جمجمه، روشي كاملا تخصصي و غير تهاجمي است كه به منظور ارزيابي، تشخيص، و درمان تومورهاي خوش خيم و يا سرطاني واقع در مغز، قاعده جمجمه و قسمت بالايي مهره هاي نخاعي، مورد استفاده قرار مي گيرد. اين روش به رفع و اصلاح مشكلات و نقايص مادرزادي نيز كمك مي كند.

اين نوع جراحي به علت اينكه تمام رگها و اعصاب ورودي و خروجي به مغز از آن عبور مي‌كند، حساسيت بسيار بالايي دارد و اگر هنگام درآوردن تومور در اين محل بي‌دقتي شود خطرات زيادي از جمله فلج شدن صورت فرد اتفاق مي‌افتد. عمل جراحي در محل قاعده جمجمه يك جراحي ميان‌رشته‌اي است كه با همكاري جراحان گوش و حلق و بيني و جراحان مغز و اعصاب انجام مي‌شود.

نكات مهم جراحي قاعده جمجمه

تومورها و اختلالاتي كه با جراحي قاعده جمجمه برطرف مي شوند، عبارتند از:

  • كيست هاي موجود از بدو تولد
  • تومورهاي ناشي از عفونت
  • تومور هاي غده هيپوفيز. اين غدد در پشت بيني و چشم ها يافت مي شوند.
  • غدد پرده هاي مغزي كه اغلب در قاعده جمجمه يافت مي شوند.
  • درد در ناحيه اعصاب سه قلو، اين درد در يك سمت صورت حس مي شود.
  • حفره هاي مايع مغزي- نخاعي